ANASAYFA / 2016 / Mart

“SAVAŞIN SONUNU YALNIZCA ÖLÜLER GÖRÜR” – Platon

Uluslararası Çanakkale Bienali, kurulduğu 2006 yılından bu yana Çanakkale’yi, Akdeniz havzası ile Avrupa ve Ortadoğu coğrafyalarının kesişim noktasında, çağdaş sanatın üretim, izlenme ve algılanması için uluslararası bir merkeze dönüştürmek; uluslararası sanatçıları ve sanat uzmanlarını davet ederek, kenti bu sanatçıların ve iletişim ağlarının gündemine yerleştirmek; kamusal alanlar, sanat ve kültür kurumları, üniversiteleri sanatçılarla işbirliğine davet ederek, karşılıklı etkileşim ve iletişim ortamı yaratmak; Çanakkale’yi küresel sanat ve kültür sanayi ile iletişim ağları içine konumlandırmak ilkelerini benimsiyor.

Bu ilkeler doğrultusunda 1914-2014 Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılının çeşitli etkinliklerle hatırlandığı ülkelerde açtığı düşünce, yorum ve eleştiri alanı Çanakkale Bienali için elverişli bir kavramsal ortam oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılında bu savaşa katılmış veya süreç ve sonuçlarından etkilenmiş bütün ülkelerde çeşitli etkinliklerle gündeme geldi. Uluslararası Çanakkale Bienali, bu konuyu ele alarak kültürel ve sanatsal açıdan bu gündeme etkin bir biçimde katılmayı hedefledi.

Bu yıl bienal, 20.yy başından bugüne en etkin düşünme ve eleştirme aracı olan görsel sanat ve kültür üretimleri aracılığıyla 1914’den günümüze değin sürmekte olan siyasal, toplumsal, kültürel olayları ve savaşların etkilerini yeniden değerlendirmeyi, irdelemeyi ve yorumlamayı amaçladı. Dünya tarihinde bir dönüm noktası olan Birinci Dünya Savaşı’nı, bu trajedinin önemli bir boyutunun yaşandığı Çanakkale’nin tarihsel, kültürel ve doğal özelliklerine de bağlamayı önerdi.

Bu savaşın ve yüzyılın, tarihsel Osmanlı coğrafyasında ve bugünün siyasal haritasında sürmekte olan etkilerinin yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda yeniden değerlendirildiği 4. Uluslararası Çanakkale Bienali, savaşa katılmış bütün ülkelerle etkin bir iletişim ve işbirliği ortamı, ortak bir çalışma ve üretim zemini olarak kendini yapılandırdı.

Bienale, özellikle bugüne değin ürettikleri yapıtlarıyla Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ekseninde küresel savaş ve barış süreçlerini, savaşların ve savaş sonrası gelişmelerin siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkilerini ve yol açtığı değişimleri değerlendiren, irdeleyen ve yorumlayan sanatçılar davet edildi. Bu sanatçıların duyarlılık ve öngörü içeren yapıtları, ülkelerinin özgün koşullarına odaklanırken küresel boyuttaki olgulara da değiniyor, böylece dünya tarihine ve günümüze dair görsel bir bellek, bir imge birikimi oluşturuyor. Bienalde bir araya getirilerek sunulan bu görsel imge birikiminin özellikle günümüzün genç kuşağı için önemli bir düşünseleleştirel temel sağlayacağını umut ediyoruz.

Doğtaş tarafından tahsis edilen kent merkezindeki üç katlı mobilya mağazası, 4. Uluslararası Çanakkale Bienali ana mekânı olarak işlev gördü. Daha önceki bienallerde olduğu gibi Çanakkale’nin özgün yapı ve kamusal alanları ile Korfmann Kitaplığı, Yalı Hanı, Eski Ermeni Kilisesi, Mahal Sanat ve civarındaki eski depolar gibi özgün mekânlar da Bienal sergi ve etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Bienale katılan sanatçıların uluslararası sergilerde gösterilmiş resim, fotoğraf, video ve yerleştirmeleri yanında, bu bienal için üretilmiş yeni çalışmalar da bu mekanlarda ziyaretçilerle buluştu. Çanakkale Belediyesi tarafından desteklenen Uluslararası Çanakkale Bienali’nin ayrılmaz bir parçası olan Bienal Genç, Bienal Çocuk ve Bienal Engelsiz programları ile bunlara eklemlenen “Bienaldeyiz” Kadın Girişimi, Bienalin oluşturduğu görsel ve kavramsal çerçeveden hareketle etkinliklerini gerçekleştirdi. Bu çalışmalar hem bienalin ana sergisini besledi, hem de bienalin açık kaldığı 5 hafta süresince kentte farklı etkinlik ve çalışmalarla bienalin görsel ve düşünsel özelliklerini geniş kitlelerle etkin bir şekilde buluşturdu.

Küratoryel Ekip