Adrian Paci
Agnes-Meyer Brandis
Akın Aksu
Cem Demir
Hertog Nadler
Çınar Eslek
Deniz Sağdıç
Derviş Zaim
Emre Zeytinoğlu
Fani Zguro
Ferhat Özgür
Georgios Katsagelos
Guy Ben-Ner
Hayri Esmer
Hülya Özdemir
Jakob Gautel
Janis Rafa
Jason Karaindros
Josephine Turalba
Katrin Korfmann & Jens Pfeifer
Krassimir Terziev
Larissa Sansour & Søren Lind
Mehmet Erim
Nancy Atakan
Nazlı Gürlek
Nuri Bilge Ceylan
Pınar Yolaçan
Serhat Kiraz
Servet Koçyiğit
Seydi Murat Koç
Seyhan Boztepe
Tufan Baltalar
Ugo La Pietra
Yeni Anıt