ANASAYFA / CABININ

cabinin

Çanakkale Bienali Inisiyatifi (CABININ) Çanakkale merkezli, kâr amacı gütmeyen, farklı alan ve meslek gruplarından katılımcıların birlikteliğinden oluşmuş bir inisiyatiftir. Sanata, kültüre dair bir düşünce ve aktivite üretim platformudur. Başta Çanakkale Bienali olmak üzere, sosyal fayda ve sorumluluğa dayalı, ulusal ve uluslararası katılımlı etkinlikler düzenler ya da destekler. CABININ, sivil inisiyatif kimliğini, kurumsal bir yapıyla desteklemek adına 2012 yılında Troya Kültür Derneği’ni kurmuştur.

CABININ bugüne kadar Çanakkale’nin farklı ve özgün birçok özel ve kamusal alanını bu etkinlikler kapsamında değerlendirmiş ve büyük bölümünü kentin gündemine tasımıstır: Er Hamamı, Eski Ermeni Kilisesi, Eski Tütün Deposu (simdiki Korfmann Kütüphanesi), Fevzipasa Mahallesi’ndeki metruk binalar, Çanakkale Kordon, Marina, özel mülkiyetteki çesitli yapılar, Eski Otogar, Halk Bahçesi… CABININ’in 2008 yılından bu yana yürüttügü bu çalışmalardaki temel amaçları ve hedefleri şunlar olmuştur:
Çanakkale’deki farklı toplum kesimlerini çagdaş sanatla buluşturmak
Sanat odaklı etkinlikler ve eğitimler yoluyla dezavantajlı grupların (çocuklar, engelliler…) toplumsal yasama katılımlarını, üretkenlik ve becerilerini artırmak.
Çanakkale’nin özgün, tarihi, dogal ve kültürel degerlerini uluslararası boyutta tanıtmak.
Çanakkale’yi bir çağdaş kültür kenti olarak konumlandırma vizyonuna yönelik olarak uluslararası iletişim ve işbirligi ağları oluşturmak

ETKİNLİKLER