Ersan Deveci

1969 yılında Denizli’de doğdu. İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor.

Eserlerinde silah ve askeri sistemleri konu eden Ersan Deveci, militarizm ile popüler kültürün ne kadar iç içe geçmiş olduğunun altını çiziyor. Yalnızca resimlerindeki içerikle değil, kullandığı malzemeyle de bu geçişmeyi öne çıkaran sanatçı; birbirini besleyen bu iki olgunun “rasyonelleştirilerek metalaştırılması”nı gözler önüne seriyor. Bir yandan televizyon, bilgisayar oyunları ya da reklamlar gibi kanallar üzerinden ilerleyen fetişleştirme stratejilerini, bir yandan da kitleler için sıradanlaştırılan militarist nesneleri ele alırken, onları tıpkı nesneleştirilen, parlatılan, ülküselleştirilen dayanaklı tüketim nesneleri temsilinde kullanılan yöntemlerle “boyuyor”. Savaş alanında toz toprak içinde kalmış, kana, ölüme bulanan bir nesneyi parlak, pürüzsüz, albenili göstermeye girişen bir reklam estetiğinin algı yönetimi bağlamında nasıl işlediğini Ersan Deveci’nin resminde deneyimliyoruz.

http://www.galerimerkur.com/sanatci/39-ersan-deveci/bio

ersan_deveci2 ersan_deveci

Kokpit, 2012, alüminyum üstüne havalı boya tabancası, 150×200 cm

Mayın, 2010, alüminyum üstüne havalı boya tabancası, 145×125 cm

Roket Fırlatıcı, 2012, alüminyum üstüne havalı boya tabancası, 150×200 cm

Galeri Merkür izniyle