Jason Karaindros

1963’te Atina, Yunanistan’da doğdu. Paris’te yaşıyor ve çalışıyor.

“İmparatorluğun Gölgeleri”, geleneksel Türk “Karagöz”ünden ilham alıyor ve 41 adet gölge kuklası ile bir
projeksiyon ekranından oluşuyor.

İlk bakışta soyut siyah figürler aslında Osmanlı İmparatorluğu ile iki müttefik ülkenin kısmen ya da
tamamen fethettiği 39 ülkenin krokilerini ve haritalarını gösteriyor.13. yüzyıldan imparatorluğun dağıldığı
Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan zamanı kapsıyorlar.

Bu ülkeler hala tarih kitaplarında yer ediyor ve/veya günümüz haberlerinde yer alıyorlar. Bazı ülkelerin
adı ya da büyüklüğü değişti, ama hepsi Tarih denen büyük oyunun bir parçası idi: Arnavutluk, Cezayir,
Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Kırım, Hırvatistan, Mısır,
Estonya, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Irak, İran, İsrail, Ürdün, Kosova, Kuveyt, Lübnan,
Libya, Makedonya, Fas, Moldovya, Filistin (Batı Şeria ve Gazze), Romanya, Rusya, Suudi Arabistan,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye ve Yemen.

Bütün ülke kuklaları gerçek coğrafi ölçeklerinden bağımsız olarak aynı boyutta, yaklaşık 30cm boyunda.
Bu açıdan birer piktograma ya da işarete dönüşmüş durumdalar.

Tercihen Karagöz oynatıcısı tarafından deve derisinden yapılmaktadır ancak bu kullanılan versiyon şeffaf
boyalı sentetik materyalden üretilmiştir.

Tahta çubuklara bağlı 41 kukla askıya takılıp kalmış durumda kukla oynatıcısının kendilerine hayat
vermesini beklemektedir.