Halk Bahçesi

Halk Bahçesi Çanakkale

40.15082,26.40632

Çanakkale kordonunun hemen başlangıç noktalarına açılan bir yeşil alanın bugünkü adıyla Çanakkale Halk Bahçesi’nin içindeyiz. Çanakkale Halk Bahçesi bir önceki adıyla İngiliz Parkı, daha önceki adıyla ise Kalvert (Calvert) Parkı, daha daha önceki adıyla ise Kalvertlerin konağının arka bahçesi olarak anılan bir mekanın içindeyiz.

Halk Bahçesi şu anda Çanakkale’nin merkezinde bulunan ve zengin çeşitlikte bitki ve ağacı barındıran en önemli yeşil alanlardan birisidir. Böylesine önemli bir yeşil alanı kentin büyük kesimi, içinden geçerek, oturarak, dinlenerek kullanmaktadır.

Halk Bahçesi’nin içinde 85’i aşkın ağaç ve bitki türünün olduğu uzmanlar tarafından tespit edilmektedir. Bu kadar zengin ağaç çeşidinin bulunmasının temel gerekçesi Kalvert’lerinyaşadıkları dönemde moda olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinden getirdikleri ağaç türlerini kendi bahçelerine dikmesi, yetiştirmesi, bakması büyütmesidir. Halk Bahçesi, Kalvert’lerden bize kalan en önemli miraslardan birisidir. Cumhuriyetle birlikte kentten ayrılan bu ailenin arka bahçesini koruyan, kollayan, yaşatan ve bugüne taşıyan yöneticilerin olması da bir başka vurgu gerektirmektedir.

Kalvert’ler Tanzimat sonrası Çanakkale’ye yerleşen Levanten ailelerden birisidir. İngiliz soylu olup Çanakkale’de hem İngiltere’nin hem de Amerika’nın ticari ataşeliğini yürütmüştür. Kalvert Parkı bu ailenin bize mirasıdır. Bu parkın hemen denizle birleştiği noktada (bugün Troya Atının olduğu noktada) Kalvertlerin ihtişamlı bir konağının olduğunu eski fotoğraflardan görüyoruz, fakat bu konak 1950’lerde yıkılıp yok edilmiş. Arka bahçesi olan Halk Bahçesi ise bugün çok önemli bir değer olarak kentte yeşil alan işlevini sürdürmektedir. Canlı ağaç müzesi niteliğini taşıyan bu bahçenin sürdürülmesi ve geleceğe taşınması önemli bir ekolojik miras olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz.