Kültürpark

Kültürpark Behçet Uz öncülüğünde 1936 yılında Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer devletlerle olan ekonomik bağlantısını sağlamak” vizonu doğrultusunda 420.000 m2 bir fuar alanı olarak kurulur. Kültürpark “İzmir Enternasyonel Fuarı” hüviyetiyle uluslararası bir kimliğe de sahiptir. 2015’te Gaziemir’de inşa edilen Fuar İzmir hizmete girene kadar şehirdeki tüm fuarlar Kültürpark’ta düzenlenmiştir.

İzmir Yangını öncesinde Ermeni ve Rum mahallesinin bulunduğu bu alan 1922 yangınıyla birlikte harabe haline gelmiş, yok olmuştur. Yangın alanında kalan Fasula Mahallesi, geçmişinde tarım yapılan, fasulyesi ile meşhur bir alüvyon sahasıdır ve yaklaşık ortasından, Ermeni mahallesinden geçen Boyacı Deresi “ıslah” edilmiş ve üzeri örtülmüştür.

Kültürpark’ta 8000’den fazla ağaç ve 200 civarı bitki bulunmaktadır. Kültürpark’taki bitki örtüsünü yakından tanımak isterseniz “İZFAŞ” tarafından yayınlanan “Kültürpark’ın Ağaç ve Çalı Türleri” envanterinden yararlanabilirsiniz:
Kültürpark Bitki Envanteri Haritası