Çanakkale 2010

01 Ocak 2010 31 Aralık 2010

Çanakkale, katılımcı ve tartışmaya açık geleneğinden beslenerek ve 2010 yılını bir milat kabul ederek, kültür politikaları tartışmalarını kentin gündemine taşımak ve kültür-sanat etkinliklerini tüm kente yaymak üzere Çanakkale 2010 fikrini ortaya attı. Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler projesi kapsamında düzenlenen toplantılarda ortaya atılan bu fikir, Çanakkaleli sivil girişimler, yerel yönetimler ve üniversitenin de sahiplenmesiyle bir yıllık bir projeye dönüştü. Yıl içinde kentlilerin tümüne bedelsiz olarak katıldıkları etkinliklerle dinamik bir kültür ve sanat ortamı yaratıldı. Çanakkaleliler, başka kentlerden gelen sanatçılar, yazarlar ve kent planlamacılarıyla tartışarak kent sorunlarını mercek altına aldılar, önerilerini ve şikâyetlerini dile getirerek birbirleriyle paylaştılar. Kentliler kültürel paylaşımın yanında kültürel üretim için de bir araya geldiler, bu vesileyle kent aktörlerinin birlikte hareket etmelerine fırsat yaratıldı.

Çanakkale 2010 iki temel etkinlik alanı üzerinden yürütüldü. Bunlardan ilki 12 Ay/12 Tema başlığı altında gerçekleştirilen kent tartışmaları oldu. Kentin kültür politikalarını katılımcı bir şekilde oluşturmak ve kentte bir tartışma platformu yaratmak amacıyla her ay bir tartışma toplantısı düzenlenerek bir manifesto hazırlandı. İkinci alan ise kentte halen devam eden ve yapılması planlanan etkinlikleri, belirlenen 12 tema içerisinde bir araya getirerek kentte tartışma ve sanat hareketliliğini artırmaktı. Kentliler 2010 yılının Ocak ayından Aralık ayına kadar sırasıyla Devinim, İletişim, Kent Kimliği ve Kentlilik Bilinci, Turizm, Seramik ve Kentte Sanat, Kırsal Kent ve Tarımsal Ekonomi, Su, Katılımcılık ve Ortak Yaşam, Barış, Kültürel Miras, Kamusal Alanlar ve Çoğulculuk temaları üzerine tartıştılar. Ocak 2010’da başlayan proje, 31 Aralık’ta tamamlandı. Yürütülen katılımcı deneyim göz önüne alınarak Çanakkale 2010 projesi Kasım 2010’da, merkezi Barselona’da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) tarafından uluslararası iyi örneklerden biri olarak seçildi.

Çanakkale 2010, yerel sivil ortakların karar alıcılığında, Hollanda Dışişleri Bakanlığı MATRA Fonu, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin katkı ve destekleriyle, Anadolu Kültür tarafından gerçekleştirildi.

Proje Ekibi:

Yerel Kültür Politikaları Program Koordinatörü: Ülkü Zümray Kutlu
Proje Koordinatörü: İsmail Erten
Sanat Direktörleri: Uluslararası Çanakkale Bienali adına Seyhan Boztepe ve Ezgi Yemenicioğlu Negir
Kültür Direktörleri: Bahattin Köylü ve Erdinç Alnıak
İletişim Direktörleri: Eyüp Görgüler ve Didem Gürdoğan
Teşekkürler:
Deniz Giray, Gökçe Dervişoğlu Okandan, Binnur Zengin Berkholz, Kubilay Özmen, Bige Örer, Esra Aysun, Çiğdem Mater, Aslı Çarkoğlu, Eylem Ertürk, Ayça İnce, Gamze Hızlı, Deniz Ünsal, Philipp Dietachmair, Marianna Kajantie, Corina Racenau, Jordi Pascual, Liz Amado, Nesra Gürbüz, Tamar Nalcı, Carol LaMotte, Meltem Aslan, Şengül Ertürk