Vahit Tuna

1971'de Edremit'te doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.


“Madde de algılar ve arzular; mermerin bile, bulanık da olsa fikirleri vardır”
(Leibniz’den ilhamla)

Kamusal alana yapılan ses yayınlarında, sesin ulaşacağı mesafe ile duyulmaları arasında bir zaman vardır. Örneğin belediyenin anonsu aşağı mahallelere daha geç ulaşacaktır. Bu aynı zamanda camilerden okunan ezan ve selalar için de geçerlidir. Tek bir farkla; camilerden duyulan ses, bir çok farklı caminin senkronizasyonu ile bir tür farklılık, delay (gecikme) oluşturmaktadır. Ses, görsele nazaran daha akılda kalıcı olandır. Yerleştirme’de yer alan çerçeveler, bu bağlamda, sesin de çerçevelenmesi olarak okunabilir.