12kernel > bir dijital arşiv/sergileme deneyimi

12kernel > bir dijital arşiv/sergileme deneyimi
22 Şubat 2021    |    Etkinlikler    |    Sergi

12kernel > bir dijital arşiv/sergileme deneyimi

Küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, plastik kirliliği, enerji krizleri, ekonomik çıkmazlar, ırkçılık, sınıflar arası uçurum, sosyal yabancılaşma ve tüm bunların en tepesinde küresel bir salgın; tür olarak kendimize kurduğumuz teknolojik uygarlığın kritik bir dönüm noktasında olduğu şüphesiz iddia edilebilir. Üzerinde yaşadığımız gezegeni bir fırtına gibi silip süpüren ve en az yarım yüzyıldır süregelen “İnsan Çağı”, öngörüldüğü üzere sayısız kurgu eserde distopya olarak tanımlanan bütün nitelik ve niceliklere sahip.

12kernel projesi insanlığın bulunduğu bu kritik eşikte kendi türüne yönelmiş bütün tehditlere karşı zekasını ve yaratıcılığını kullanarak krizler silsilesi ile başa çıkma ve hayatta kalma ihtimalini sorgulamaya ve düşünmeye davet etmek amacıyla anın güncel bir kaydını tutmaya girişiyor.

Takımyıldız’ın çevresinde ördüğü kavramlar ağı da kültürümüzün içinde barındırdığı benzer eşiklerden oluşuyor. Geçmiş ve geleceğin üst üste bindiği “şimdi”de, insanlığı teşkil eden bireyler arasındaki bütün ilişkilenme dinamikleri, kitlesel bir belleğe, hatta bir toplu bilince dönüşüyor. Kümeleşmiş deneyimlerden oluşan bu biliş, sanat, politika ya da sanayi fark etmeksizin tüm üretimlerimize bulaşarak toplumumuzun güncel bir arşivine dönüşüyor.

Kullanıcı deneyimi olarak kişisel teknolojik cihazlarımız aracılığı ile bilgiye ulaşma ve sosyalleşme pratiklerimizdeki davranış kalıplarını referans alan bu derleme arşiv; sosyal medya profilleri, çevrimiçi videolar, podcast yayınları ve diğer dijital paylaşım arayüzleri üzerinden “genel-ağ”ın (internet) kendisini bir sergileme alanına dönüştürme denemesine kalkışıyor.

Bütünüyle “bulut”a kaydedilmiş olan işitsel, görsel ve yazılı sergi, kurgusal 12 personanın izinin sürülebildiği yarı lineer ve çoktan seçmeli bir rota/ağ formunu alıyor.

CABININ ev sahipliğinde, 12kernel arşiv-sergisi 7. Çanakkale Bienalinin yapısal stratejisini de tarif eden ilişkiler ve denklikler içindeki bileşenlerin oluşturduğu ağsı yapıların bir benzerini sosyal medya mecraları vasıtasıyla kuruyor; gerçek ile kurgu, belge ile öykü arasında köprüler inşa ediyor.

NomadMind, 2021

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Emre Yıldız ve Çiçek Ş. Tezer Yıldız’ın 12kernel’i sesli takdimi:

PODCAST @ SPEAKER

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

12kernel > küp > Podcast Serisi

NomadMind’ın, 12kernel “dijital arşiv/sergileme deneyimi” projesi çerçevesinde davetli konuklar ile gerçekleştirdiği küçük söyleşiler yayında! Konuk üstatlar ve dostlar ile üretim alanları üzerinden ve 12kernel içeriği ile ilişkili olarak gerçekleştirilen sohbetlerin, sergilemenin uzantısı olarak görülebilecek tartışma alanlarına dair ipuçları bırakacağı umuluyor.

Sunum ve Yapım: Çiçek Ş. Tezer Yıldız ve Emre Yıldız
Görsel Kimlik Tasarımı/Jingle: Emre Yıldız

Podcastleri SPEAKER üzerinden dinlemek için tıklayın

Podcastleri SPOTIFY üzerinden dinlemek için tıklayın


1. Yağmur Yıldırım

“12kernel > küp kapsamında ilk konuğumuz mimar, araştırmacı ve Açık Radyo programcısı Yıldırım ile, salgın günlerinde radyo programcılığı ve evden yayın yapma hali; toplumsal cinsiyet perspektifinden salgın ve mekanın kuir halleri ile 12kernel sergilememiz üzerine konuştuk”
Kayıt tarihi: 11 Nisan 2021

2. Murat Germen
“12kernel > küp kapsamında ikinci konuğumuz akademisyen, sanatçı ve mimar Murat Germen ile, salgın günlerinde ortak yaşam alanlarımız ve eşitlik; “Emperyalizm nasıl evrilir?”, küresel politikalar ve değişen dünya ile 12kernel sergilememiz üzerine konuştuk.”
Kayıt tarihi: 11 Nisan 2021

3. Deniz Erbaş
“12kernel > küp kapsamında üçüncü konuğumuz Çanakkale Bienali İnisiyatifi yönetici küratörü ve Mahal Sanat yürütücülerinden Deniz Erbaş ile pandemi koşullarında hem fiziksel hem dijital olarak gerçekleştirdikleri 7. Çanakkale Bienali süreci ve salgın ile birlikte artan kırdan kente göç konusunu Çanakkale üzerinden konuştuk.”
Kayıt tarihi: 14 Nisan 2021

4. Fatih Gençkal
“12kernel > küp kapsamında dördüncü konuğumuz sanatçı Fatih Gençkal ile, salgın günlerinde güncel sahne sanatlarının yüzleşmeleri, potansiyelleri, imkanları ve yeni ifade biçimleri; yine bu gündemde sanatçının “yer” ile ilişkilenme halleri ile 12kernel sergilememiz üzerine konuştuk.”
Kayıt tarihi: 15 Nisan 2021

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Sergileme ağına giriş için: https://vimeo.com/488032085

Sergileme kılavuzu için: http://www.nomadmind.org/12kernelcabinin/