12kernel > bir dijital arşiv/sergileme deneyimi

12kernel > bir dijital arşiv/sergileme deneyimi
22 Şubat 2021    |    Etkinlikler    |    Sergi

12kernel > bir dijital arşiv/sergileme deneyimi

Küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, plastik kirliliği, enerji krizleri, ekonomik çıkmazlar, ırkçılık, sınıflar arası uçurum, sosyal yabancılaşma ve tüm bunların en tepesinde küresel bir salgın; tür olarak kendimize kurduğumuz teknolojik uygarlığın kritik bir dönüm noktasında olduğu şüphesiz iddia edilebilir. Üzerinde yaşadığımız gezegeni bir fırtına gibi silip süpüren ve en az yarım yüzyıldır süregelen “İnsan Çağı”, öngörüldüğü üzere sayısız kurgu eserde distopya olarak tanımlanan bütün nitelik ve niceliklere sahip.

12kernel projesi insanlığın bulunduğu bu kritik eşikte kendi türüne yönelmiş bütün tehditlere karşı zekasını ve yaratıcılığını kullanarak krizler silsilesi ile başa çıkma ve hayatta kalma ihtimalini sorgulamaya ve düşünmeye davet etmek amacıyla anın güncel bir kaydını tutmaya girişiyor.

Takımyıldız’ın çevresinde ördüğü kavramlar ağı da kültürümüzün içinde barındırdığı benzer eşiklerden oluşuyor. Geçmiş ve geleceğin üst üste bindiği “şimdi”de, insanlığı teşkil eden bireyler arasındaki bütün ilişkilenme dinamikleri, kitlesel bir belleğe, hatta bir toplu bilince dönüşüyor. Kümeleşmiş deneyimlerden oluşan bu biliş, sanat, politika ya da sanayi fark etmeksizin tüm üretimlerimize bulaşarak toplumumuzun güncel bir arşivine dönüşüyor.

Kullanıcı deneyimi olarak kişisel teknolojik cihazlarımız aracılığı ile bilgiye ulaşma ve sosyalleşme pratiklerimizdeki davranış kalıplarını referans alan bu derleme arşiv; sosyal medya profilleri, çevrimiçi videolar, podcast yayınları ve diğer dijital paylaşım arayüzleri üzerinden “genel-ağ”ın (internet) kendisini bir sergileme alanına dönüştürme denemesine kalkışıyor.

Bütünüyle “bulut”a kaydedilmiş olan işitsel, görsel ve yazılı sergi, kurgusal 12 personanın izinin sürülebildiği yarı lineer ve çoktan seçmeli bir rota/ağ formunu alıyor.

CABININ ev sahipliğinde, 12kernel arşiv-sergisi 7. Çanakkale Bienalinin yapısal stratejisini de tarif eden ilişkiler ve denklikler içindeki bileşenlerin oluşturduğu ağsı yapıların bir benzerini sosyal medya mecraları vasıtasıyla kuruyor; gerçek ile kurgu, belge ile öykü arasında köprüler inşa ediyor.

NomadMind, 2021

Sergileme ağına giriş için: https://vimeo.com/488032085

Sergileme kılavuzu için: http://www.nomadmind.org/12kernelcabinin/