Adana Çocuk Sanat Bienali

Adana Çocuk Sanat Bienali
05 Kasım 2018    |    Haberler

Adana Çocuk Sanat Bienali

CABININ kurucu direktörü Seyhan Boztepe, 2018 yılında ilk kez düzenlenen “Adana Çocuk Sanat Bienali”nin küratörlügünü üstlendi. Çanakkale Bienali “Bienal Çocuk” programı kapsamında başlayarak “Arkadaşım Bienal” Çanakkala Çocuk Bienali ile devam eden ve on yıla yayılan çalışmalarında çocukların sanatla buluşmasına yoğunlaşan birikimiyle Çanakkale, Adana’daki bu inisiyatife katkı vermiş oldu.

5-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 1. Adana Çocuk Sanat Bienali “Yaratıcılığa ilk Adım: Çocuğun Hayal Gücü Oyun” başlığını taşıyordu. 580 çocuğun üretimlerinin sergilendiği ve toplamda 7826 çocuğun katıldığı bienal kapsamında Çanakkale’den Erdinç Alnıak, Gizem Alnıak, Zafer Karadayı, Hakan Kumuk ve Tuğba Elmacı farklı eğtiim ve sanat dallarında atölyeler düzenledi.

BİENAL HAKKINDA
Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali; Adana Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Adana Sanat Buluşmaları Projesi kapsamında ülkemizde öğrenim gören 7-18 yaş arasındaki tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde özel yetenekli öğrenciler ile yurt dışında öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin sanatın içinde yer almaları, farklı sanatsal disiplinlerin bir arada kullanılması ve yararlanılması, ürettikleri sanatsal ürünlerini profesyonel bir platformda sanat ve kültür izleyicileriyle buluşturmayı planladığımız iki yılda bir düzenlenecek uluslararası sanatsal etkinlikler organizasyonudur.

Uluslararası Adana Çocuk Sanat Bienali öğrenci eğitimleri, atölyeler, söyleşiler, paneller, konserler, tiyatrolar, sergiler, açık alan performans gösterimleri, gezici tır etkinlikleri vb. etkinliklerle; yerel ölçekte geleneksel ve kültürel zenginliği harmanlamayı, evrensel ölçekte çok kültürlülüğü, empati kurmayı, farklı ülke kültürlerini çocukların bakış açısıyla ve kendilerine özgü ifade biçimleriyle ortaya çıkarmayı, bunları birbirleriyle kaynaştırmayı, bu sayede de çocuklara sanatsal ve kültürel bilinç kazandırarak eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Adana Çocuk Sanat Bienali ile kültürlerle etkileşim ve iletişimin sağlanması, ortak sanatsal bir dil oluşturulması, çocuk sanatçıların yetiştirilmesi için katkıda bulunmak; kısa zamanda üretimde ve uzun süreçte çevreye, canlılara ve topluma duyarlı bireylerin yetiştirilmesi için çalışmaya uygun sanatsal-kültürel alanlar ve ortamlar oluşturarak, bunların sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Adana Çocuk Sanat Bienali: resim, grafik, baskıresim, heykel, seramik, tasarım, video-art, fotoğraf, film, yeni medya, solo ve koro performanslar, konserler, yaratıcı drama, bu sanat uygulamalarının güncel uygulama ve düzenlemeleriyle, sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel ve söyleşi, sanatçı buluşmaları, sergi, gösterim, açık alan ve gezici tır etkinlikleri gibi farklı sanatsal disiplinlerini ve etkinlikleri bünyesinde barındırmaktadır.