Ahmet Elhan

1959'da İzmir'de doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Bu çalışmamı, 1946 yılına ait 21 parçadan oluşması gereken ama eksikleri olan bir haritayı yeniden ele alarak gerçekleştirdim. İlk olarak eksik 7 parçayı, haritanın elimdeki parçalarından yararlanarak tamamladım. Sonraki aşamada ise, haritanın yapımında kullanılan kağıt, bez, renk, yazı, işaret gibi öğelerle kendimi sınırlayıp başka bir
öğe katmadan kendi haritamı oluşturdum. Bunu yaparken haritanın orijinalindeki çerçeveleri olduğu gibi kullanıp,
geriye kalan yüzeylerde, fiziki ve coğrafi özellikleri gösteren işaretlerin yerlerini ve yönlerini değiştirdim.
Kimi yeryüzü şekillerini belirginleştirdim, kimi sınırları değiştirdim.
Ve zihnime, hafızama, hayal gücüme ait bir harita elde ettim…