Aissa Deebi

1969 Filistin doğumlu sanatçı ve akademisyen. Zürih'te yaşıyor ve çalışıyor.

Anavatan, Deebi’nin anne, vatan ve sürgün kavramları arasında varolan biyo-politik alanla kurduğu karmaşık ve duygusal ilişkiyi tartışmayı amaçlayan bir video enstalasyonudur. Proje, onun kendi
vatanı ile olan ilişkisini anlama ihtiyacına ve sürgün yerleri olarak gördüğü Amerika ve İsviçre'ye dair tartışmasına bir karşılık olarak ortaya çıkıyor. Proje ayrıca annesi tarafından yirmi yılı aşkın bir süre önce yapılan, küçük çapta olsa da doğadan keyif almaya olanak sağlayan, rahatlatan ve huzur veren çiçeklerin, estetik nesnelerin resimlerini yapması ile ilgili ricasına yanıt vermek için bir girişim.

“Bana annemden miras kalan birkaç kişisel nesne arasında bir saat, bir telefon rehberi, iki çift gözlük, bir eşarp, zeytin çekirdeklerinden yapılmış bir tespih, küçük bir teyp ve bana verdiği ilk kamera vardı. Bunları toparlarken sorularla yüzleştim: Bu ölü nesnelerle ne yapacaksın? Annemin gözlükleriyle ne yapacağım? Onları kullanamam. Annemin ağır hastalık ve ilaçlarla çarpılmış olan algısıyla dünyayı, çiziklerle dolu bir dünyayı, ki optik olarak bunu ilginç buldum, nasıl algılamış olduğunu anlamak için
gözlüklerini geçici olarak kullanabilirdim”.