Aladdin Garunov

1956 yılında Ukuz, Dağıstan (SSCB)’da doğdu. Moskova, Rusya’da yaşıyor ve çalışıyor.

Garunov eserlerinde iki medeniyet modeli arasındaki zıtlığa (teknolojik olarak gelişmiş Batı’ya karşı geleneksel babaerkil Doğu) odaklanır. Ulusal ve dini kimlikler, bunların küreselleşme tehditi altındaki durumları ile kadim ulus ve kültürlerin kaderi ile ilgilenir. Moloch 1. Dünya Savaşı dönemine ait fotoğrafik malzemeleri temel alır. Tanrı Moloch kavramını (eski Orta Doğu’da çocukların kurban edildiği tanrısal ilah, Britannica Ansiklopedisi) anımsatarak süregiden ölüm politikaları nedeniyle hayatını kaybeden insanlara dikkat çekmektedir; aslında kendi yıkıcı siyasi hırslarının peşinde olan güç rejimleri, tarih boyunca bütün dünyada milyonlarca masum insanın yaşamını elinden almıştır.