Alexandra Pirici

1982’de Bükreş’te doğdu. Bükreş’te yaşıyor ve çalışıyor.

"Parthenon Mermerleri", ünlü Parthenon heykellerinin, metoplarının ve frizlerinin British Museum koleksiyonundan Atina'daki Akropolis Müzesi'ne geri gönderilmesi talebi etrafında gelişen bir metafor ve sermaye, imparatorlukların yağmacılığı, birikim, dolaşım, küresel kültürel miras, değer üretimi, yeniden dağıtım ve sanatın günümüz ekonomilerindeki rolü hakkında daha geniş bir tartışmaya giriş noktası olarak işliyor. Heykel topluluğunun çeşitli bağlamlarda gerçekleştirilebilecek performatif, maddi olmayan bir versiyonunu öneriyor. Heykellerin durumunun mali ve hukuki bağlamını yansıtan metin katmanı, küratör ve yazar Victoria Ivanova ile yapılan işbirliği kapsamında gelişen ve esere ekonomi perspektifinden bakarak "farzedelim ki…" diyen spekülatif bir geri dönüş senaryosunun merkezine "Türev" kavramını (değerli eserlere sahip olmanın somut ancak belirsiz sosyo-ekonomik avantajlarını tanımlamak, ayrıca kaydileştirme, yeniden maddileştirme ve yeniden dolaşım yoluyla değeri yeniden dağıtmak için bir araç) yerleştiriyor. Eşzamanlı olarak ve kendi “maddi olmayan” mevcudiyeti sayesinde, daha esnek ve açık uçlu bir sergi yapımı, sergileme biçimi, sanatsal miras ve aidiyet duygusu için bir model de öneriyor ve üretiyor. Performatif Parthenon Mermerleri, bellek ve somutlaştırma yoluyla her yerde dolaşabilir ve bizi daha adil ve sürdürülebilir bir “ulusötesi kültür” alanı hayal etmeye teşvik ediyor. Maddi olmayan, performatif “Parthenon Mermerleri” ilk kez Parthenon'un altındaki Atina Akropolü'nde gerçekleşti.

Performansçılar:
Deniz Yıldız, Esra Aysal, Melis Göbekçioğlu, Uğur Mete, Yeliz Saydan