Ali Can Metin

1977’de İstanbul’da doğdu. Çanakkale’de yaşıyor ve çalışıyor.

Grafik sanatlar alanında çalışan bir akademisyen ve sanatçı olan Ali Can Metin, 7. Çanakkale Bienali için mekâna özgü olarak tasarladığı ve Çanakkale’den derlediği görsel öğelerle oluşturduğu grafik çalışmasında, izleyiciyi içine alan ve bu yolla diyaloga dahil etmek isteyen bir görsellik arayışındadır. Sokak yazılamalarını, kent ile özdeşleşmiş ve klişeleşmiş Troya Atı, sardalye ya da domates gibi imgelerle bir arada kullandığı “Sokaktan İzler”, Çanakkale’nin kamusal alanına ve görsel kültürüne hâkim olan dille, sokağın alternatif dilini bir şekilde diyaloga sokma çabasındadır.