Ali İbrahim Öcal

1982’de Aschaffenburg, Almanya’da doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

Ali İbrahim Öcal’ın “Boşuna” adlı yerleştirmesi, günümüz dünyasındaki savaşların gerçekleştiği coğrafyalara ve doğu-batı eksenindeki siyasal, kültürel ve ekonomik kutuplaşmalara referans veriyor. Bunu yaparken, ışık – gölge oyununu kullanması, kurgular ve karşı-duruşların gelip-geçiciliğini izleyenlere hatırlatıyor. Tüm bunlar ekseninde kurgulanan işin kendisi ise sadece “boşuna” (for nothing) diyerek, sanat nesnesinin olaylara dair farkındalık ve görünürlük yaratma rolünü yetkinlikle üstleniyor.

Öte yandan Ali İbrahim Öcal, bir yarım-üst kuşağının kinik tavrını da bu çalışmasıyla masaya yatırıyor. 1990’lı yıllarda oluşmaya başlayan, hiçbir konuda bir fikir oluştur(a)mayıp, her yeri eleştirerek her konuma eşit mesafede duran ve tüm ideolojileri ve dünya görüşlerini çözdüğünü zanneden “cool” kuşak, bu çalışmada farklı bir açıdan görünür kılınabiliyor. Belki biraz eğilse, Ali İbrahim Öcal’ın çalışmasında kendi yüzünü görebilecek bu kesim, “yeni orta sınıf” analizlerinde hatırlatıldığı gibi, ad, kod ve kılavuz ile hareket eden ve bitmesi gereken bir kuşak.

İronik bir dil kullanan sanatçı, apolitik söylemlerin zamanla politikleştiği durumu “Boşuna” (For Nothing) yazısı ile cisimleştiriyor. Son 20 yılın bu apolitik başlangıçlı kuşağı, hoşnutsuzluklarını söyleyen ama eyleme geçmeden sadece züppece bir “mırıldanma” durumu halindeydi. Fakat artık bitti, Arap Baharı, Irak’ın İşgali, Suriye ile varolan durum ekseninde düşünüldüğünde “Boşuna” hakikaten bu kuşağın adeta tabut çivisini çakmaktadır. Buyursunlar, kurgular ve karşı-duruşlar temasının altında, sanatçının çalışmasındaki aynada kendilerini görebilirler.