Bouchra Khalili

1975'te Fas, Kazablanka'da doğdu. Berlin ve Oslo'da yaşıyor ve çalışıyor.

Konuşmalar Serisi 2012-2013 yıllları içinde üretilen video üçlemesidir. Üçleme, her biri belirli bir soru üzerine odaklanan üç
dijital filmden oluşan bir video enstalasyonu oluşturur: Ana Dil, dil ve direniş, Sokaklardaki Sözcükler vatandaşlık, Canlı Emek ise göçmen işçi sınıfı hakkındadır. Her biri beş kısa portre üzerine kurgulanan Anadil, Sokaklardaki Sözcükler ve Canlı Emek
belirtilen sıraya göre Paris ve banliyölerinde, Cenova ve New York’da çekildi; her birinde yer alan insan bedeni, ses, dil ve konuşma kolektif bir sese tercüman olmayı hedefleyen, tekil bir bakış açısı ile birbirlerine eklemlenmişlerdir. Şekillenme ve kendini güçlendirmeye dilin önemli bir rol oynadığı hem şiirsel hem de politik bir eylem olarak bakıldı. Kesin bir metodolojiye dayanan projede, işbirliği ile yürütülen süreç adına basit görüşmelerden kaçınılmıştır.
Jean-Marie Straub ve Danièle Huillet tarafından temsil edilen modern avangard film tarihi içinde gömülü olan belirli bir görsel sözlüğü temel alan Khalili’nin sinematik uygulamaları durağan ve kesin çekimlere dayanır; duygusallıktan kaçınmak, sözel olana öznelliğin eleştirel işlevinin bir ifadesi olarak yaklaşmak ve aynı zamanda izleyiciyi kendi eleştirel yansıtmalarını deneyimlemeye davet etmek üzere Brechtyen uzaklaşma efektini kullanır.

1. BÖLÜM: ANA DİL
2012, Dijital Film. Video, ⁴⁄₃ Renkli, Sesli, 23 dk.
“Gergin Yakınlık”, La Triennale, Palais de Tokyo, Paris için üretilmiştir.

2. BÖLÜM: SOKAKLARDAKİ SÖZCÜKLER
2013, Dijital Film. Video, ⁴⁄₃ Renkli, Sesli, 18 dk.
55. Venedik Bienali, “Ansiklopedik Saray” sergisi için üretilmişir.

3. BÖLÜM: CANLI EMEK
2013, Dijital Film, Video, ⁴⁄₃ Renkli, Sesli, 23 dk.
The Vera List Center for Art and Politics, The New School, New York kapsamında geliştirildi. Miami, The Perez Art Museum tarafından sipariş edildi.