Çanakkale Bienali Programları Yeniden Başlıyor!

Çanakkale Bienali Programları Yeniden Başlıyor!
23 Nisan 2022    |    Haberler

Çanakkale Bienali Programları Yeniden Başlıyor!

Çağdaş sanatı hem uluslararası standartlarda bir etkinlikle yerelle buluşturan hem de Çanakkale kentini kültür destinasyonu olarak konumlandıran Çanakkale Bienali, sosyal programlarıyla da Çanakkale’de farklı kesimler için bir etkileşim ve paylaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Çanakkale Bienali kitleselleşmenin değil toplumsallaşmanın model ve stratejilerini benimseyen yapısıyla yirmi yıla yaklaşan serüveni boyunca, çağdaş sanatın toplumun farklı kesimleriyle nasıl etkileşime sokulabileceğine dair fikir ve deneyimler biriktirdi. Çocukları, gençleri, kadınları ve engellileri odağına alan sosyal programlar, bu grupların çağdaş sanat ve kültür üretimleriyle aktif etkileşimini, bu bağlamdaki talep, üretim ve beklentilerinin daha geniş kitlelerle paylaşılabilmesini sağlamayı amaçlar. Bununla birlikte sanatın düşünsel, simgesel ve biçimsel süreçlerinden ilham alarak üretici enerjilerinin kamusal alanda ifade bulması için gereken koşulları oluşturur.

Çanakkale Bienali Programları, pandemi sürecinin ardından yeniden bir araya gelmeye ve bu sonbaharda gerçekleşecek 8. Çanakkale Bienali’ne yönelik hazırlıklara başladı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı “Geliştirme” Fonu katkılarıyla