Deniz Sağdıç

1982’de Mersin, Türkiye’de doğdu. İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Avize, yaşadığım coğrafyadaki gibi batıya öykünen, gelişmekte olan ülke toplumlarında 90’lara kadar bir sosyal
statü metası olarak görülmüştür. Şatafatlı avizeler orta gelir grubu insanların evlerinde, diğer eşyalar gibi
güven ve aile sıcaklığının sembolü olmaktan öte konuklara hane halkının ekonomik ve kültürel sınıf değişimini
gösteren bir sembol halini almıştır. Topluma göre avizenin aydınlatma amacı tek başına işlevsel değildir.
Gelir durumu yükseldiğinde satın alınan ilk dekorasyon öğesi durumundadır. Avizenin söz konusu konumu
toplumun parayla olan ilişkisini ve bu ilişkinin ev kavramına yansımasını da gösterir. Gelir durumu yükseldikçe
ev, aile için dış etkilerden izole, güvenlikli bir barınma yeri amacını aşarak, dışa açılan, gösterilen bir yer halini
almaya başlar. “Money Talks” isimli çalışmada avize kullanarak, ekonominin insan yaşamına etkilerini, ev içi
yaşamın paralelinde yansıtmayı amaçladım. Avizedeki kristallerin yerlerini tedavülden kalkmış madeni paralar
almıştır. Avizenin orta temel parçasına gizlediğim elektrik motoru tüm avizenin titremesini, madeni paraların
birbirine çarparak deyim yerindeyse “şıngırdamalarını” sağlamaktadır. Tüm sistem bir hareket sensörüne
bağlıdır. Böylece yanına yaklaşıldığında avizenin lambaları yanmakta aynı zamanda titreyerek metal paraların
sesi duyulur hale gelmekte, adeta para izleyiciyle konuşmaktadır. Madeni paraların çıkardığı bu ses aynı
zamanda para sesinin “hoş” olarak ifade edildiği yaşadığım toplumun kültürel alışkanlıklarına da gönderimde
bulunmaktadır. Madeni paraların çıkardıkları sesin izleyenle konuşması ve bu gönderimle “Money Talks” ismini
alan çalışma, kapitalizmin merkezi durumundaki ülke toplumlarında paranın her kapıyı açan gücünü aynı
sözcüklerle ifade eden deyime de atıfta bulunmaktadır. Kapitalizmin başarıyı parayla ölçen özelliği her toplumu
etkilemiş, orta gelir sınıfından bir üst sınıfa yükseldiğini göstermek isteyen bireyler hayallerindeki köşkleri
satın alacak kadar varlık olamamış olsalar da, mevcut evlerini bu hayalin bir sembolüyle bezemişlerdir.