Grigor Khachatryan

1952 yılında Erivan, Ermenistan’da doğdu. Erivan’da yaşıyor ve çalışıyor.

Grigor Khachatrian altı yıl boyunca (1994-2000) bir başka Ermeni sanatçı olan Norair Ayvazyan ile şimdi Çanakkale
Bienali’nde gösterime sunulan projede birlikte çalıştı. Ermeni Rüyaları çalışmasında yükseltilmiş bir masanın üzerine
yerleştirilmiş olan küvete ve arkasına videodan bir deniz manzarası yansıtılıyor. Ermeni kültürü bağlamında masa ulus,
aile ve genelde toplum düşüncesinin kutsallığını temsil ediyor. Bunun yanı sıra Khachatrian küvet sözcüğü ile (Rusçada
“vanna” anlamına geliyor) oynuyor ve sözcüğü Van Gölü ile (Ermenice Vana Lich, Kürtçe Gola Wanê) ilişkilendiriyor.
Bu sözcük oyunu Ermenilerin yaklaşık yüz yıl önce kaybettikleri vatan toprağı ile bağlantılı olan ve gündelik güç
söylemleriyle gittikçe daha çok değersizleşen hayalet ağrılarını ön plana çıkarıyor. Khachatrian ve Ayvazyan küveti
masanın üzerine yerleştirmekle bu değersizleşmeyi daha belirgin kılıyor; masa ve küvet kompozisyonu, yalnızca politik
amaçların aracı olan “göl sorunu” hakkındaki güç söylemlerine karşı ironik bir yanıta dönüşüyor.