Guy Ben-Ner

1969’da İsrail’de doğdu. İsrail’de yaşıyor ve çalışıyor.

MADE UP için yapılan İkinci Doğa (2008) başlıklı eserinde Ben-Ner, Ezop’un Tilki ve Karga masalından çıkan bir video yaratmış. Bu, gerçek ve kurgu arasındaki sınırları bulandıran üç parçadan oluşan bir video. Videonun bir parçası uzman hayvan terbiyecilerinin bir tilki ve kargayı masalı yeniden canlandırmaları için eğitmeleri hakkında, ancak olay, hayvanların masalı kurgusal olarak bizzat hikaye ederken aralarda hayvan terbiyecilerinin Samuel Beckett’ın Godot’yu Beklerken’ini canlandırdığı bir anlatıma dönüşüyor. İnsan ve hayvan arasındaki diyaloğun varlığı burada şart idi, öyle ki birinin diğerini gerçek anlamda kontrol edemeyeceği bir düzlemde ikisi arasındaki etkileşim ile davranış üzerinde yapılan ince modifikasyonlar keşfedilebilsin.

Eğitilen ve eğiten arasındaki tekrarlanıp duran ve kuşkulu bir şekilde faydasız bu eylem içerisinde, Ben-Ner’in videosunun Beckett’ın oyunlarına oldukça boyun borcu var- eğitici hayvanları masalı yeniden canlandırmak için eğitiyor; Ben-Ner eğiticiyi belgeselde ve oyunda oynamak için eğitiyor; ve hayvanlar da masalın içerisinde birbirlerini eğitiyorlar. İki farklı hikayeyi – biri masal, biri oyun- anlatmak için aynı ortamı, tek başına bir ağacı kullanıyor. Ben-Ner masalların işlevini ortaya koyuyor – hayvanları kullanarak insan hikayeleri anlatmak ve kendi ahlaki tavırlarımıza yön vermek- ve masal yavaş yavaş ortaya çıkarken masalların stratejilerini taklit ederek hayvan terbiyecilerini manipüle ediyor. Özünde eylem aynıdır, yeniden ve yeniden tekrar edilir. Belgese ve kurgu birbirine ayna tutar, böylece kurgu gerçek olur, eğiten ve eğitilen arasındaki tuhaf ve bulanık güç ilişkisini incelerken, her iki kavramın da parametrelerini sorgular.