Guy Ben-Ner

1969’da İsrail’de doğdu. İsrail’de yaşıyor ve çalışıyor.

MADE UP için yapılan İkinci Doğa (2008) başlıklı eserinde Ben-Ner, Ezop’un Tilki ve Karga
masalından çıkan bir video yaratmış. Bu, gerçek ve kurgu arasındaki sınırları bulandıran üç
parçadan oluşan bir video. Videonun bir parçası uzman hayvan terbiyecilerinin bir tilki ve kargayı
masalı yeniden canlandırmaları için eğitmeleri hakkında, ancak olay, hayvanların masalı kurgusal
olarak bizzat hikaye ederken aralarda hayvan terbiyecilerinin Samuel Beckett’ın Godot’yu
Beklerken’ini canlandırdığı bir anlatıma dönüşüyor. İnsan ve hayvan arasındaki diyaloğun varlığı
burada şart idi, öyle ki birinin diğerini gerçek anlamda kontrol edemeyeceği bir düzlemde ikisi
arasındaki etkileşim ile davranış üzerinde yapılan ince modifikasyonlar keşfedilebilsin.

Eğitilen ve eğiten arasındaki tekrarlanıp duran ve kuşkulu bir şekilde faydasız bu eylem içerisinde,
Ben-Ner’in videosunun Beckett’ın oyunlarına oldukça boyun borcu var- eğitici hayvanları masalı
yeniden canlandırmak için eğitiyor; Ben-Ner eğiticiyi belgeselde ve oyunda oynamak için eğitiyor;
ve hayvanlar da masalın içerisinde birbirlerini eğitiyorlar. İki farklı hikayeyi – biri masal, biri
oyun- anlatmak için aynı ortamı, tek başına bir ağacı kullanıyor. Ben-Ner masalların işlevini
ortaya koyuyor – hayvanları kullanarak insan hikayeleri anlatmak ve kendi ahlaki tavırlarımıza
yön vermek- ve masal yavaş yavaş ortaya çıkarken masalların stratejilerini taklit ederek hayvan
terbiyecilerini manipüle ediyor. Özünde eylem aynıdır, yeniden ve yeniden tekrar edilir. Belgese ve
kurgu birbirine ayna tutar, böylece kurgu gerçek olur, eğiten ve eğitilen arasındaki tuhaf ve bulanık
güç ilişkisini incelerken, her iki kavramın da parametrelerini sorgular.