Julian Stallabrass

1960'da Londra, İngiltere'de doğdu. İngiltere'de yaşıyor ve çalışıyor.

Bu bir fotografçının dünya ile ilişkisini anlamlandıracak imgeleri ve sözleri biraraya getiren uzun bir projenin parçasıdır. Önce bir kitap olarak tasarlanmış ama bir projeksiyon olarak da gösterilmiştir.

Bu sözleri, temelini biçimlendiren gizli imge zihnime ilk kez bir hastalık sırasında yerleşti. Bir kaç hafta süren yüksek ateş ve kanın kızgınlığı hatıraları, düşleri, düşünceleri, düşlemleri birbirine karıştırdı, öyle ki bunlar üst üste binmiş cam levhalara kazınmış gibi aynı anda var oldular.

Normal olarak beyin yeterince yetkin bir bilgisayar gibi işler. Bilgi depolamak için kaynaklara başvurduğuna gore, en çok kullanılan şeyler en çok içine girilebilen yerlere depolanır.
Düşler ve ateş zihnine, onu özgürleştiren, dönüştüren, belleğin daha az kullanılmış bölümlerini karıştırarak şimdiki zamanın düşüncesine yoğuran garip şeyler yapar.

O sayısız çağrışımlar ve etkilerle bezenmiş organik belleğe karşı, ayrık dönemler rüzgarda savrulan yaprakların gölgeleri gibi kayarak ve titreyerek tekil satıhlara çözülür; şimdiki zamanın hareketsiz bir dilimi olan fotoğraf ne kadar şiddetli ve keyfidir. Yine de bu sessiz, sağır resimler için ne denli olağanüstü hatıralarımız vardır. Araştırmacılar, her birini kısaca gösterdikten sonra insanların kaç imgeyi tanıyabildiklerini bulmaya çalışmıştır. Zihnin kapsama gücü araştırmacıların sabrını aşmıştır-öznelerin daha önce gördükleri hangi resimleri tanıdıklarına ilişkin yaptıkları yanlışların oranı, 100 imgede 10.000 imgede olduğundan daha farklı değildi. Bu imgeler her ne kadar ham olsalar da, beynin şubelerinde ilk dürtülemede kanat çırpacak kuş sürüleri gibi yuva yaparlar.
İmgeler bellekteki izi tanıma açısından sınırsızdır, soğuk değildir, hatırlanmaya hazırdır. Bu fotografçıların durmadan gezmelerini de açıklamaz mı? Kundera’nın bir karakteri, hatırlamak istiyorsan bir yerde durup hatıraların sana gelmesini beklememelisin: hatıralar tüm dünyaya dağılmıştır ve onları keşfetmek için seyahat etmek gerekir.

Hatıraları yeniden canlandırmak için gezmek gerekirse, bu farklı yerler (aynı kentte olsa bile) farklı zaman diliminde ( ya da daha kesin olarak her yer farklı konumlarda içiçe geçen farklı zamanlar içerir, karton yerleşim bölgeleri arasında bir sanatın durumu fabrikası) yaşıyor olmasındandır ve birinden ötekine doğru yürürken tarihsel süreç her seferinde biraz keşfedilir. Bu geçmişi ve şimdiki zamanı birbirine bağlayan olaylar dizisi, fotoğrafla ışıklandırmaya kusursuz biçimde uygundur.