Katrin Korfmann & Jens Pfeifer

Katrin Korfmann 1971’de Heidelberg, Almanya’da,
Jens Pfeifer 1963’te Santa Cruz Tenerife, İspanya’da doğdu.
Amsterdam’da yaşıyor ve çalışıyorlar.

Sahne Arkaları
Sanatsal ürünlerin üretimi ve işlenmesine atfedilen değerleri vurgulamak suretiyle sanatsal
ve kültürel yaratım sürecinin görsel bir dışavurumunu ortaya koyuyoruz. Manifestomuz
yerel, küresel ve dijital bağlamlarda yer alıyor. Bizi hayrete düşüren, sanatçının bir başına
stüdyosunda çalışması romantik düşüncesinin aksine sanat ve kültür üreten sistemler. Bu
noktada yerler ve objeler kültürel kimliği meydana getiriyor ve cisimlendiriyor. Sanatsal
anlam sadece bitmiş bir eserde bulunmuyor. Planlamadan uygulamaya üretim sürecinin her
aşamasında şekillenmiş biçimde. Bu eserler, kültürel geleneklerin farklı yapım, toplama ve
koruma süreçlerinde nasıl ifade edildiğini araştırıyor.