Katrin Korfmann & Jens Pfeifer

Katrin Korfmann 1971’de Heidelberg, Almanya’da, Jens Pfeifer 1963’te Santa Cruz Tenerife, İspanya’da doğdu. Amsterdam’da yaşıyor ve çalışıyorlar.

Sahne Arkaları Sanatsal ürünlerin üretimi ve işlenmesine atfedilen değerleri vurgulamak suretiyle sanatsal ve kültürel yaratım sürecinin görsel bir dışavurumunu ortaya koyuyoruz. Manifestomuz yerel, küresel ve dijital bağlamlarda yer alıyor. Bizi hayrete düşüren, sanatçının bir başına stüdyosunda çalışması romantik düşüncesinin aksine sanat ve kültür üreten sistemler. Bu noktada yerler ve objeler kültürel kimliği meydana getiriyor ve cisimlendiriyor. Sanatsal anlam sadece bitmiş bir eserde bulunmuyor. Planlamadan uygulamaya üretim sürecinin her aşamasında şekillenmiş biçimde. Bu eserler, kültürel geleneklerin farklı yapım, toplama ve koruma süreçlerinde nasıl ifade edildiğini araştırıyor.