Khaled Jarrar

1976 yılında Jenin, Filistin’de doğdu. Ramallah’ta yaşıyor ve çalışıyor.

Uysal Askerler yerleştirmesi, fotoğrafçı ve fotoğraf öznesi arasındaki iktidar ilişkisini en uç noktaya taşıyor. Bu durumda fotoğrafçı, astlarını asker olma sürecinde takip eden bir subay (sanatçının kendisi). Ancak başka subaylardan farklı olarak Jarrar, bu süreci aynı zamanda kamerasıyla belgeliyor. Fotoğrafçılık, birinin başka biriyle karşılaşmasının bir sonucudur. Bu karşılaşmada, biri kamerayı tutuyor, diğeri ise, bilerek ya da bilmeyerek, fotoğraflanan ya da filme çekilen asker oluyor. Bir imge –o askerin durumu- bu filme kaydedilmiş oluyor.