Liliya Lifanova

1983'te Bişkek, Kırgızistan'da doğdu. New York'ta çalışıyor ve yaşıyor.

Liliya Lifanova, T.S. Eliot’ın Çorak Ülke şiirinden yola çıkarak Çorak Ülke Üzerinde Seyir isimli heykel, ses ve yerleştirmelerle kurguladığı performatif video çalışmasını üretir. Savaşın sebep olduğu yıkım toplumun ahlâkî ve manevî çöküşünü de beraberinde getirmiştir. Güncelliğini hâlâ koruyan meselelere de odaklanan bu çalışma, tarihsel bellek üzerinden ilerleyen bir anlatı sunar. Byung-Chul Han “Hayatta kalma histerisinin hâkim olduğu toplum bir ölememişler toplumudur. Ölemeyecek kadar canlı ve yaşayamayacak kadar ölüyüz.”1 diye belirttiği Palyatif Toplum kitabında acı korkusu üzerine düşünür. Tarih, hafıza, umutsuzluk ve hâyâl kırıklıkları doğanın döngüsünde toprak altında kaldığı sürece, düşlerini unutmaya istekli insanlar için yok hükmündedir. Fakat tabiatın, akışın sürekliliği baharın gelişiyle kendini gösterdiğinde, toprağın altındaki her şey yeryüzüne doğru yol alır. Çorak Ülke Üzerinde Seyir nehrin artık akmadığı, taşın, toprağın, yaşayan ölülerin ve sadece hazin hatıraların hüküm sürdüğü bir düzende mânânın peşine düşer. Kişiye, kendisinden başka olanı göstermek için onu gölgenin altına sakin tekrarlarla davet eder. Anestezi altındaki toplumun bu gölge altına icabeti acıyı açığa çıkarır. Acı, yeniden inşa edilecek derin bağlar için kaynaktır. Anlamın yeniden kazanılmasını sağlayacak insan ilişkilerindeki dönüşüm, kurtuluşun yolunu açacaktır.
1 Byung-Chul Han, Palyatif Toplum, Çev. Haluk Barışcan, Metis Yayınları, 2022, İstanbul, s. 27-28.