Marilena Preda Sanc

1955 yılında Bükreş, Romanya’da doğdu. Bükreş’te yaşıyor ve çalışıyor.

Marilena Preda Sanc’ın cinsel kimlik bilinci üzerine yoğunlaşan üretimleri, 1980’lerden bu yana feminist teoriler
ve pratiklerle iç içe geçerek ilerlemektedir. Duvar resmi eğitimi alan sanatçı, ruhani güzelliğine rağmen, bizzat
insanoğlu tarafından inşa edilen medeniyet tarafından doğası mütemadiyen dönüştürülen insanoğlunu merkezine
alan ve eko-feminist adını verdiği bakış açısıyla öznel deneyimini harmanladığı bir üretim bütünü ortaya
koymuştur. Kendi sözleriyle “her insan maddi ve sosyal boyutlarının etkileşimi yoluyla dünyada konumlanır; yine
de benim pozitif bakış açım uyarınca, bizlerin ruhani kozmik bir hologramın bir parçası olduğumuz fikrinin peşinden
gidiyorum. Bu aynı zamanda poiesis’in* etik alanıdır”. Küre adlı işinde, dünya küresi üzerinde uygulanan bir seri
yıkıcı eylem yaraları temsil etmektedir: Metaforik olarak, insanoğlunun dünyayı anlamlandırmadaki aczinin bir
sonucu olarak tarih boyunca sürekli karşımıza çıkan şiddet duygusunu çağrıştırmaktadır.
*Yunanca “yapmak” fiili, aynı zamanda şiir (poetry) kelimesinin etimolojik kökenidir.