1968'de Antalya'da doğdu. Antakya'da
yaşıyor ve çalışıyor.

Bu çalışmada, hafızanın uzanabildiği alan içerisinde ‘kamu’ya yansımış, kendilerine derin devlet aracılığıyla görevler verilmiş kişilerin imajları katmanlar aracılığıyla bir araya getirilmeye çalışılmış ve bunun sonucunda da çeşitli olay örgüleri içerisinde adları sürekli bir arada anılan kişilerin bir görsel tipolojisine ulaşılmaya çalışılmıştır. Fotoğraflar üzerinde sadece geçirgenlikleri üzerinde değişiklikler yapıldığı için, bu çalışma bir ‘belgesel’ niteliği taşımaktadır.

Kavramlar ve olay örgüleri üzerine çeşitli serilerde yaklaşık 5 adet dijital baskı yan yana getirildi.