Nigol Bezjian

1955 yılında Halep, Suriye’de doğdu. Beyrut, Lübnan’da yaşıyor ve çalışıyor.

Bezjian, Anahid Astoyan’ın “Osmanlı Ordusunda Ermeniler” kitabında derlediği tarihi fotoğraflardan yola çıkarak, zorla toplu sınır dışı edilmenin, yok edişin ve tehcirin silinmiş hatıralarını hatırlatıyor. Proje, düşmekte olan bir imparatorluğun tarafında, Batı cephesinde Çanakkale ve Gelibolu’da, görev azmiyle çarpışmış, ancak -erlerden yüksek rütbeli askeri ve tabip subaylara kadar- farklı mevkilerde hizmet vermelerine rağmen kasıtlı olarak göz ardı edilmiş (tıpkı Osmanlı yönetimi altındaki pek çok diğer azınlık grubunun mensubu gibi) binlerce Ermeni’yi merkezine alıyor.