Radenko Milak

1980 yılında Travnik, Yugoslavya’da doğdu. Banja Luka, Bosna Hersek’te yaşıyor ve çalışıyor.

Çok Yakın Ama Yine de Çok Uzak 2014 yılı boyunca yaratılmış, her biri zaman ve mekan içinde bir başka olaya
gönderme yapan bir dizi suluboya çalışmadan oluşuyor. Savaş ve barış, sanat ve kültür, bilim ve teknoloji, doğa ve
insanların yol açtığı felaketlerin imgeleri, sanatçının anavatanı Balkan Yarımadası’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki
önemli rolünü gözardı etmeyen ve bütün kıtaları kapsayan bir tür tarihsel takvim içinde bir araya geliyor. Birbiri
ile ilişkisizmiş gibi görünen ve hiciv yüklü film kareleri dizisi, yol açtığı başdönmesi içinde gerçeklik duygumuzu
yutuyor; izleyici gerçekçilik ve soyutun geleneklerini resimsel olarak içeren, dolayısıyla modernist resime meydan
okuyan (hatta yadsıyan) “gerçeküstü” sahne karşısında dizlerinin üstüne çöküyor.

Çok Yakın Ama Yine de Çok Uzak çeşitli nedenlerle başarısızlıkla sonuçlanmış veya kendine özgü yoldan sapmış
öyküler anlatıyor. Başarısızlık ve boşunalık çağrışımları içeren bu öykülerin bütün dünya tarihine kehanetler ve
trajediler açısından bakarken öne sürdüğü tek bir temel ilke var: Bu kaçınılmaz süreçte “gerçekten yeni” olan bir şey
öne sürebilmek ütopik olsa bile ulaşılabilecek en güzel sonuç olabilir.