Servet Koçyiğit

1971’de Kaman, Türkiye’de doğdu. Amsterdam ve Istanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Bu tekstil haritası tamamen “Odessa” ya, Homeros’un MÖ 8. yy civarında yazdığı bilinen
ikinci en eski kitaba dayanıyor. Bu destansı şiir, Ithaka adası Kralı Odysseus’un yirmi
yıl boyunca krallığından uzak oluşunun hikayesini anlatıyor. İlk on yılı Troya Savaşı'nda
savaşırken, sonraki on yıl da savaştan eve dönmeye çalışırken ardı arkası gelmeyen
yolculuğunda geçiyor. En sonunda karısı Penelope ve Odysseus yeniden bir araya gelirler.

Kitap kralın maceralarını anlatırken, aynı zamanda bize bir coğrafya anlatıyor. Bu daha çok,
insanoğlunun bilmediği bir sona, bir dış çembere sahip hayali bir coğrafyadır.

Bu işin “Odessa” kitabının bir harita üzerine görsel çevirisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğru
bir harita değil. Kitapta konuşulan önemli yerleri işaret ediyor. Kralın eve dönmesi için aldığı
rotayı kırık çizgiyle gösterir. Ayrıca, doğrudan kitaptan alınan bazı alıntılar, cümleler ve
kelimeler kullanır.