Seydi Murat Koç

1981'de Akşehir, Türkiye'de doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

“Seydi Murat Koç’un resimlerinde zemini oluşturan öğeler ya üst üste bindirilerek ya da birbirine eklenerek yeniden tasarlanan mimari yapılar ve eklektik bir izdüşümle bütününden ayrılan kent siluetlerini içerir. Bu bağlamda Seydi Murat Koç’un mimari referanslarla yeniden kurguladığı dünya düzeni, gerçek ötesi gerçekliğe tutunarak simülasyon fikri ile örtüşmektedir.

Çıplak toprak üzerinde yükselen her çelik konstrüksiyon, ister kamusal alanda bir işlevselliği olsun ister bireylerin yaşamsal alanlarından ibaret olsun, evrende kapladıkları hacim nedeniyle ütopik olanın fiziksel gerçekliğine denk düşer. Burada araştırılması gereken, kent siluetinde yerlerini alan tasarımların, gerçekliğin bir yansıması mı, yoksa var olmayan bir gerçekliği gizleyen görüntüler mi olduklarıdır.”

Ceren Turan