Tufan Baltalar

1972’de Edremit, Türkiye’de doğdu. İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor.

Kişisel olarak dünya ile kurduğumuz ilişkinin benzerini, siyasi ve politik sistemlerin
bakışında da görebilmek mümkün görünmemekte. Çevremizde şekillenen toplumsal,
siyasi ve politik olaylar ve onlara ilişkin haber bombardımanının arasında kaygı filtresi
olmadan önümüze bakabilmemiz, kendimizi güvende hissedebilmemiz de imkansızmış
gibi… Bu bahsi geçenlerin ve daha fazlasının arasından durumumuza ilişkin küçük, samimi
değiniler yapmayı ve bu yolla kurulacak iletişimin minik değişimler yapabilme ihtimalini
önemsiyorum.