“Anavatan-Homeland”, 6. Selanik Bienali’nde

“Anavatan-Homeland”, 6. Selanik Bienali’nde
07 Ekim 2017    |    Haberler

“Anavatan-Homeland”, 6. Selanik Bienali’nde

“Anavatan-Homeland” başlıklı 5. Çanakkale Bienali’nden bir seçki,
“Hayali Vatanlar – Imagined Homes” başlıklı 6. Selanik Bienali’nde…

2016 yılında düzenlenmesi planlanan 5. Çanakkale Bienali, “Anavatan” (Homeland, Heimat, الوطن, الأم, Patria) başlığıyla 42 sanatçının eserleri üzerinden, birbirini izleyen küresel göç, mülteci ve sığınmacı akımları ile 20. yüzyılın ulus devlet tanımı kapsamında ve ötesinde anavatan kavramına dair gözlem ve kurguları ele almayı amaçlıyordu.

5. Çanakkale Bienali, Türkiye’nin içinden geçtiği siyasi ortamın bir yansıması sonucu iptal edildi, fakat 6. Selanik Bienali’nin kavramsal ve coğrafi bağlamıyla kurulan ilişki ve işbirliği sonucu, gerçekleşemeyen bienalin sanatsal içeriğinden küçük bir seçki “Hayali Vatanlar – Imagined Homes” başlığını taşıyan 6. Selanik Bienali bağlamına taşındı. Bu kapsamda Ahmet Elhan, Norayr Kasper, Reysi Kamhi ve Sermin Sherif’in 5. Çanakkale Bienali’nin kavramsal çerçevesine cevaben ürettikleri işleri, 6. Selanik Bienali kapsamında, Makedonya Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Bu ilk işbirliği, Eğe Denizinin iki karşıt kıyısında aynı coğrafi kaderi paylaşan ve sanatsal üretimin gücüne duydukları inançta ortaklaşan bu iki bienal arasındaki uzun soluklu diyalogun başlangıcı olacağına inancımız tam.

6. Selanik Bienali sergileri 14 Ocak 2018 tarihine kadar, 4 farklı mekanda devam edecek. Ayrıntılı bilgi için: 6.thessalonikibiennale.gr