Astrid Walsh

1976 yılında Meppen, Almanya’da doğdu. Cork City, İrlanda’da yaşıyor ve çalışıyor.

Çıkış, genellikle modern çağın başlangıcı olarak görülen Birinci Dünya Savaşı’na ait gölgelerin, varlığını aramızda
nasıl sürdürdüğünü araştırıyor. Yapıt, şimdiki zamanda var olan kişilerin 300 yıllık bir kapıdan geçmesi üzerine
kurulu. Projeksiyon, geçmiş olaylara ait bir bellek ya da iz işlevi görüyor. Onun kanalıyla zaman algımız
bulanıklaşıyor, bir olayın anısı hayaletimsi niteliğiyle şimdiki zamanla birlikte var oluyor. İzleyici ise, buna
fazladan bir katman ekliyor ve bu durumda projeksiyon, aynı zamanda geleceği ve nihai bilinmez olan ölümü,
onaylıyor.