Berfin Erdoğan & Yağmur Uyanık

Berfin Erdoğan, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da çalışıyor ve yaşıyor.
Yağmur Uyanık, 1992 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul ve San Francisco'da yaşıyor ve çalışıyor.

Ayrıntılı Bilgi: https://yagmuruyanik.com/

Saydım
2022, değişken boyutlar
LED sayaç, kombuça, mini buzdolabı, SCOBY

Saydım, fermantasyonu emek ve zaman anlayışını yeniden ele almak için bir yöntem olarak konumlandırıyor. Zamanı ölçme biçimleri hakkında spekülatif bir alan açarken mutfak mekânında yer alan insan ve insan dışı varlıkların akrabalık biçimlerinin kritik boyutlarını ve faaliyetlerini araştırmayı amaçlıyor. Eserde, sanatçılar tarafından bienal için hazırlanan kombuçalar ve içeceği fermente eden mikroorganizma olan simbiyotik bakteri ve maya kolonisi SCOBY için iki farklı geri sayımı gösteren iki dijital sayaç bulunuyor. Sayaçlardan biri sergiden önce SCOBY'nin fermantasyon sürecinde geçirdiği süreyi, diğeri ise bu koloninin bozulup çürümeye başlamasına kalan süreyi gösteriyor. Bu yaşam döngüsünü merkezine alan eser çürüme, parçalanma ve sindirimin ekolojileri gibi konulara değiniyor.