Çınar Eslek

1976’da Tunceli, Türkiye’de doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

Kendi yaşam koşullarından kopartılmış gibi duran, doğaya karışmasına izin verilmeden toplanan ölü bitki, dal ve ağaç parçaları kurgusal alan olan sanatın alanında tekrar ele alınıyor. Bu doğal yıkım sonrası “buralarda başka bir yer vardı” cümlesine, doğa parçalarından yaratılan atmosfere karşılık geliyor. Aynı zamanda bu yaratım 20. yy başlarına kadar Çanakkale'de yaşamış Levanten Calvert ailesinin zengin bitki türleri ve arkeolojik merakları çerçevesinde gerçekleştirdikleri bir yapma ve kurmaya denk geliyor. Işık ise, yok olan şeylere bir saygı durusu niteliğinde.

“Çınar Eslek, sözcüklerin ve göstergelerin karanlık, gölgelenmiş yanlarını bize sunarken,
onların “kendi olmayan” hallerini nasıl da kolaylıkla onayladığımıza dikkat çekmektedir,
burası tamam… Ama bir yandan da gerçekliğini zaten hiç deneyimlemediğimiz, modelsiz
bir “şey”i, nasıl da kolaylıkla “gerçek-miş” gibi bize gösterebildiğini kanıtlamaktadır. Nasıl
da bunların içine sinmiş çelişkili anlamları ve farklılıkları unutuveriyoruz? Yani “dil”in ve
göstergelerin, gerçekliğin yerini alması demektir bu… Şunu düşünmeli: Acaba “dil”deki ve
göstergelerdeki bu güç; gerçekliği kurabilme ve hemen onaylatabilme gücü, bize tarihten
hangi anlam dayatmalarını taşıyor ve nasıl bu kadar inandırıcı olabiliyor?”
Emre Zeytinoğlu