Douglas Gordon

1966 yılında Glasgow, İskoçya’da doğdu. New York, Berlin ve Glasgow’da yaşıyor ve çalışıyor.

Gordon çok farklı medyumlarla çalışmaktadır. Algı, hafıza ve bellek yitimine odaklanan çalışmalarında performans,
resim, metin ve özellikle de orijinal ya da başka kaynaklardan sahiplendiği filmleri kullanmıştır. 10 ms-¹
başlıklı eserinde, videoya transfer edilmiş eski bir tıbbi araştırmaya ait kamera görüntüsünden kısa bir bölüm,
yavaşlatılarak sergi alanının ortasında yer alan kaidesiz büyük bir ekrana yansıtılıyor. Film, bir tür açıklanmamış
travmadan ya da yaralanmadan muzdarip bir adamı gösteriyor. Filmin başlangıcında adam boylu boyunca
yerde yatıyor, sonra da ayaklarını bulmayı ve dik durmayı defalarca deniyor. Tıbbi kamera görüntüsünün özgün
bağlamından koparılmasıyla birlikte seyirci, gözlerinin önünde cereyan etmekte olan zorlayıcı, rahatsız edici
sahneye nasıl bir tepki vermesi gerektiği konusunda kararsız kalıyor. İzlemeli mi, yoksa öznenin bariz bir şekilde
içinde bulunduğu karmaşaya yüz mü çevirmeli? Gordon’un da teyit ettiği gibi “Korku, tiksinti ve büyülenme,
hem bu bilimde (nöroloji), hem de sinema dünyasında kritik öneme sahiptir.”