Esin Turan

1970'de Konya'da doğdu. Viyana'da yaşıyor ve çalışıyor.

7 genç mülteci, kamusal alanda yerde yatar halde, üstlerini örten bir halının altında fotoğraflanmıştır. Çıkış noktası halının eve dair bir sembol olması; örtüp, gizlemesidir. Halının kökeni Ortadoğu’dur; ilk halıyı Eski Mısır’da görürüz. Ortaçağ’da Haçlı
Seferleriyle Avrupa’ya gelir, güç ve paranın sembolü olarak zemini değil duvarları süsler. Aynı zamanda da Ortadoğu masallarında sıklıkla rastlanan halı imgesi, büyülü bir taşıma aracı olan uçan halıdır.
Olumsuzlukları halının altına süpürmek: Çözümlenemeyen sorunların görüşülmesini ertelemek, gözden uzak etmek… “Halının altına süpürmek” deyimi, bir çok dilde oldugu gibi Türkçede de vardir. Diğer biçimi “hasır altı etmek”, “bir şeyi gizlemek, gerçekleri tahrif etmek, saklamak” anlamlarını taşır.
Göç / mülteci krizi sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da halının altına süpürülmektedir. Ancak insanların kaderleri, halının altına süpürülecek kırıntılar değildir.