Funda Susamoğlu

1978'de Ankara'da doğdu. Ankara'da yaşıyor ve çalışıyor.

Özlem ve birlikte üretememek üzerine.
Bir süredir farklı şehirlerde yaşadığımız için birlikte üretme pratiğimiz aksadı. Ancak üretememenin kavramsal olumsuzluğunu tersine çevirmeye, meşrulaştırmaya da çalışmıyoruz. Uzun süre yan yana masalarda üretmiş iki kişinin, ayrı şehirlerde olunsa da biçim ve duygularında birbirine doğru bir çizgi araması denilebilir. Bu çalışmalar spesifik, fazlaca indirgenmiş bir konudan çok atomize olmuş bu yeni dünya, Türkiye ve duygular üzerine. Bu bazen yarı canlı, tanımsızlığı biçimsizliğinden gelen bir bakışı, bir yandan var olmayanlar üzerine kayıt tutmaya çalışan, bu yüzden titreyen, üst üste binen imgelere dönüşebiliyor. Fiziksel olarak birlikte olmadan birlikte nasıl üretebiliriz? Bunu yapabilmek için sanal yollarla imge alışverişi yapmayı, eski defterleri açıp birbirimizle konuşan, örtüşen işlerin peşine düşmeyi, yazışmayı seçtik. Biriktirdiğimiz eski defterleri karıştırırken, kendimizi ve birbirimizi yeni birisi olarak konuşturmak, sayfalar arasındaki kesişimleri tek masada buluşturmak istedik.