Gülçin Aksoy

1965 yılında Samsun’da doğdu. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor.

Gülçin Aksoy, Kurtuluş Yolu adlı yerleştirmesinde, devletin ortak hafıza yaratmak ve bu hafızayı sürekli canlı tutmak, yeniden üretmek için kullandığı tarihsel anıtları kadın kimliğini de bu kurguya dahil ederek kendi perspektifinden fotoğraflıyor. Devlet mekanizmasının anıtlar vasıtasıyla da güçlendirdiği resmi tarih kurgusu, söz konusu anıtın malzemesi olan balmumuyla birleştiğinde bir anlamda ‘sahte’liği pekiştiriyor. Balmumunda benzer anıtlarda kullanılan taş, mermer gibi malzemelerin kalıcılığı, dokunulmazlığı yoktur, ‘sanat eseri’ hissiyatını vermez. Tarih yazımının kurgusallığıyla balmumunun sahteliği arasındaki paralelliğin peşine düşen Gülçin Aksoy, bu heykellerin arasında resmi tarihin biçimlendirdiği kadın imgesine bürünerek onun da özgünlüğünü, özgürlüğünü, ‘erk’ kalıbı içindeki konumunu sorguluyor.