Hayri Esmer

1966’da Diyarbakır, Çermik, Türkiye'de doğdu. Eskişehir'de yaşıyor ve çalışıyor.

Katmanları, hem kapatılmışlığı, kuşatılmışlığı imlemesi, hem de geçişliliği ve eklemlenmeyi içermesi açısından ilginç ve çekici görüyorum. Geçişliliği ile özgürlüğe, dönüşüme kapı aralarken, kapatılmışlığıyla iç dünyanın keşfine ya da hücrelenmeye mahkûm etmekte bizleri. Her durumda yeniden keşfin olanaklarını diri tutan gizemli ve merak duygumuzu kışkırtan bir kavram. Tarihsel kültürün tümünü görebilme, ilişkilendirebilme ve yeniden kurabilme olanağı sunması açısından da esin potansiyeli yüksek, olağanüstü bir zenginlik olarak görmek gerek.

Resimlerimde bizi çevreleyen, tanıklığını yaptığımız, çoğu kez belirsizliklerle dolu olan muğlak durumları görünür hale getirmeye çalışıyorum. Nesnelerden ve doğadan uzak, çağrışımsal özellikleri güçlü bir düş tasavvuru benimkisi. Kodlamaların cazibesine, deneyimlemenin gücüne ve ikna edici etkisine kapılmak. Yapıtın anlaşılmasından çok hissedilmesine odaklanmak. Nihayetinde de dingin, iç dinamizmi yüksek, derin ve çok katmanlı ruhsallığı içinde barındıran yapıtı kurmaya çalışmak.

En primitif, bozulmamış ve kültürün tüm izlerinden arınmış en saf anlatımın izini sürmek istiyorum. Hiçbir şeye ‘atıf yapmayan’, salt kendisi olma durumuna övgüyü içeren bir sanat. Bitimsiz, yinelenerek çoğalan, hep yeniden biçimlenen, gittikçe de kendi katmanlarını oluşturan bir durum. Bir zamansızlık hali. Dönemin, tarzın, üslubun karakterinden arınmış katışıksız bir çizgi… Yan yana / üst üste yığılarak, istiflenerek katmanlar oluşturduğu; iç içe geçerek birbirine karıştığı, sınırların flulaştığı; ‘biçimlendirici’ özelliklerini yitirdiği bir yapı. Aidiyetini kaybederek zamansızlık içinde her yere ait olabilen, benzeşebilen ve hızla çoğalan organizmalar gibi. Tıpkı yaşama alışkanlıklarımız, zevklerimiz, ya da fikirlerimizde olduğu gibi… Hatta genelleştirerek her şeyin bünyesini oluşturan, onun yapıtaşı olan katmanlar….