Hayri Esmer

1966’da Diyarbakır, Çermik, Türkiye'de doğdu. Eskişehir'de yaşıyor ve çalışıyor.

Katmanları, hem kapatılmışlığı, kuşatılmışlığı imlemesi, hem de geçişliliği ve eklemlenmeyi içermesi açısından
ilginç ve çekici görüyorum. Geçişliliği ile özgürlüğe, dönüşüme kapı aralarken, kapatılmışlığıyla iç dünyanın keşfine
ya da hücrelenmeye mahkûm etmekte bizleri. Her durumda yeniden keşfin olanaklarını diri tutan gizemli ve merak
duygumuzu kışkırtan bir kavram. Tarihsel kültürün tümünü görebilme, ilişkilendirebilme ve yeniden kurabilme
olanağı sunması açısından da esin potansiyeli yüksek, olağanüstü bir zenginlik olarak görmek gerek.

Resimlerimde bizi çevreleyen, tanıklığını yaptığımız, çoğu kez belirsizliklerle dolu olan muğlak durumları
görünür hale getirmeye çalışıyorum. Nesnelerden ve doğadan uzak, çağrışımsal özellikleri güçlü bir düş
tasavvuru benimkisi. Kodlamaların cazibesine, deneyimlemenin gücüne ve ikna edici etkisine kapılmak. Yapıtın
anlaşılmasından çok hissedilmesine odaklanmak. Nihayetinde de dingin, iç dinamizmi yüksek, derin ve çok katmanlı
ruhsallığı içinde barındıran yapıtı kurmaya çalışmak.

En primitif, bozulmamış ve kültürün tüm izlerinden arınmış en saf anlatımın izini sürmek istiyorum. Hiçbir şeye
‘atıf yapmayan’, salt kendisi olma durumuna övgüyü içeren bir sanat. Bitimsiz, yinelenerek çoğalan, hep yeniden
biçimlenen, gittikçe de kendi katmanlarını oluşturan bir durum. Bir zamansızlık hali. Dönemin, tarzın, üslubun
karakterinden arınmış katışıksız bir çizgi… Yan yana / üst üste yığılarak, istiflenerek katmanlar oluşturduğu;
iç içe geçerek birbirine karıştığı, sınırların flulaştığı; ‘biçimlendirici’ özelliklerini yitirdiği bir yapı. Aidiyetini
kaybederek zamansızlık içinde her yere ait olabilen, benzeşebilen ve hızla çoğalan organizmalar gibi. Tıpkı yaşama
alışkanlıklarımız, zevklerimiz, ya da fikirlerimizde olduğu gibi… Hatta genelleştirerek her şeyin bünyesini oluşturan,
onun yapıtaşı olan katmanlar….