Hülya Özdemir

1976’da Erzincan, Türkiye’de doğdu. Düzce’de yaşıyor ve çalışıyor.

Efteni havzasında, bölgedeki tüm akarsular birleşerek Büyük Meleni oluşturur. Büyük Melen
Efteni gölünde doğar. Düzce’de yer alan Efteni gölü geçmişte yüzden fazla kuş türünün
konaklama ve kışlamalarına olanak sağlamaktayken, günümüzde göl aynasının 1976 yılında
814 hektardan 25 hektara küçülmesi sebebi ile konaklayan kuş türünde ciddi azalma ve
yaşam alanlarında küçülme gerçekleşmiştir. 2005 yılında yaban hayatı koruma sahası ilan
edilen göl, yaban hayat yaşam alanlarını genişletmek için ve taşkın koruma sahası olarak
tekrar gündeme gelmiştir.