İnsel İnal

1969'da Avustralya'da doğdu. Kocaeli'nde yaşıyor ve çalışıyor.

İstanbul’da yaşayan öğretim üyesi İnsel İnal, 3. Uluslararası Çanakkale Bienali için tasarladığı çalışmasında Çanakkale’nin kimliğinde öne çıkanları yeniden kurguluyor.

Çanakkale bölgesi, kimliğini coğrafi yapısı kadar tarihsel geçmişiyle de var ediyor. Militer geçmişle var olan bu kimlik aynı zamanda kucaklayıcı ve koruyucu bir biçimi de içinde barındırıyor.

Bin tane, bembeyaz, kırılgan seramik bıçakla kurulan siper, içindekini korumayı vaad ederken yeni tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Saklarken koruduğunu tehdit eden, esirgerken batma yaralama endişeleri yaratan düzenleme, yeni ideoloji, duruş ve çeşitlemeleriyle, yeni ayrıştırmalarla, varolanı tersten işleterek nemalanan bir yaşam eleştirisini içinde barındırıyor. Sanatçının bu eleştirisi “İstanbul’un Kurtuluşu” etkinlikliklerinde çektiği Çanakkaleli bir gazinin videosu ile farklı algılara taşınıyor.