Love Difference

"Farklılığı Sev", Michelangelo Pistoletto’yla
birlikte uluslararası kurumlar, kültür
merkezleri, araştırmacılar, küratörler ve
sanatçılar tarafından Haziran 2002’de
kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir dernektir.
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto’nun
etkinliklerinin ve vizyonunun bir uzantısı
olmayı amaçlar.

2012’de Farklılığı Sev 3. Uluslararası Çanakkale Bienali için iki günlük bir atölye çalışması düzenledi. Katılımcıların çeşitli teknikler deneyimlediği atölye öz algı ve grubun “birlikte üretimi”ne odaklanarak Türkçe bir yapıt oluşturdu.

“Dönüşüm” – Değişimin kimyası / Montevarchi – İtalya, Nisan 2011

Bu sergi yöntemler üzerinde 2005 yılında başlatılan bir araşıtrmanın sonuçlarından oluşuyor. Bu projede Yöntemlerin –değişim süreçlerinin- ana çıktılarını gösteren bir yol yaratmaya karar verdik. Farklı disiplinlerin ve farklı uzmanlıkları olan profesyonellerin katılımıyla Mayıs 2010’da gerçekleşen, bireyin ve toplumun dönüşümü üzerine ilginç çıktılar elde ettiğimiz altı günlük yoğun bir etkileşimi oldu. Bir aylık sergi altı tane tek günlük atölye çalışmasını içeriyordu. Bu çalışmalarda katılımcılar kendilerine ve bağlama yönelik değişimlerin tekniklerini deneyimlediler.

Sergi boyunca kurulumda değişikliklerin sürmesi öngörüldü. Kentin nakış işleyen yaşlı hanımlarından sergi içinde dolaşmalarını istedik. Haftada bir buluşarak, adım adım, sergideki dört büyük tuvali el yapımı kollektif sanat yapıtlarına dönüştürdüler. Topluluk kent dışına da yayıldı. İtalya’nın her yanından ve yurt dışından insanlar farklı tekniklerle oluşturdukları harfleri göndermeye başladılar. Sergi bittiğinde düzenleme tamamen değişmişti; dört yaşından doksan yaşına kadar değişen elli üç kişinin birlikte oluşturdukları dört büyük sanat yapıtı ortaya çıkmıştı. Yaşlı hanımlar artık kendi başlarına çalışmıyorlardı, merkezin tüm etkinlikleriyle ilgilenmeye başlamışlardı.

Bu proje her mekanın, sergi mekanının bile, ilişkilenme, nesiller arası değiş tokuş, bireysel yaratıcılığın grup içinde ifadesi ve toplumsal değerlerin oluşturulması için gerekli olan yer haline gelebildiğini gösterdi. Bu, bizim için bir araya gelmenin ve ortak yarar için arayış içinde olan bir hayat biçiminin verdiği duygu. Üzerinde “Değişimi sürdürmek için paylaş ve yardımlaş” yazan tuval farklı alanlardan gelen insanların elinden çıktığında özellikle anlam kazanıyor. Bu hem Akdeniz Kültür Meclisi’nin hem de Love Difference’in vizyon ve misyonunu içeriyor.

Burada, Çanakkale Bienali için sıradışı bir atölye hazırladık. Katılımcılar algı, bakış açısı değişikliği, grup paylaşımı üzerine iki günlük çalışmalar yaptı. Bize göre her süreç kişiyle başlar ve her bağlama yaklaşımın ilk adımı gözlem ve dinlemedir. Katılımcılar, içinde oldukları bağlama “farklı” gözlerle bakmaya, hem kendi aralarında hem de çevreleriyle öncelikle sezgisel ve duyarlı bir ilişki kurmaya yönlendirildiler. Bu süreci taçlandırmak için katılımcılar her birini kendi yarattıkları harflerden oluşturdukları Türkçe tuvali ürettiler.