Maja Bajevic

1967 yılında Saraybosna, Bosna Hersek’te doğdu. Paris, Fransa’da yaşıyor ve çalışıyor.

Bajevic’in Çanakkale’de sergilenen çalışması cinsiyetçi söylemi ve güç ilişkilerini merkezine almaktadır. Ele aldığı
konuyla ilgili 1970’lerde üretilmiş ve ikon olmuş diğer bir video çalışmasını doğrudan kaynak alır: Bir adam,
bir kadını sanatın anlamı konusunda sorguya çekmektedir. Erkek sanatçı (Rasa Todosijevic’in kendisi) sorusunu
oldukça otoriter bir ses tonuyla Almanca olarak sorar (Was Ist Kunst? Sanat Nedir?). Maja’nın karşıt-eseri ise
bir erkeğin sorgusu altındaki kadını merkezine almakta, sanatçı bu kez İngilizce olarak nasıl yönetilmek istediği
konusunda sorguya çekilmektedir. Sorguya çekilen yalnızca herhangi bir kadın değil, Bajevic tarafından “temsil”
edilen bir sanatçıdır. Bir sorudan diğerine -sanattan yönetilmeye- geçiş, tıpkı eskiden olduğu gibi bugün de
“sorgulanamaz” olan gücün babaerkil/”balkanlı” matriksi ile, hem bir kadın hem de bir kadın sanatçı olarak karşı
karşıya kalan Bajevic’in kendi konumundaki değişimi yansıtır; tıpkı hayatta olduğu gibi, sanatta olan da budur