Mehmet Erim

1967'de İzmit'te doğdu. Çanakkale'de yaşıyor ve çalışıyor.

Göçün ayrılmaz imgesi bavullar, insanların yanlarından ayıramadıkları eşyalarını sıkıştırarak geleceğe doğru çıktıkları yolculuklara eşlik
eder. Bir bavul, yolculukta ihtiyaç duyulanlar kadar vazgeçilmez olanları da içine alır. Gidecekleri yerlere, çoğu zaman da bilinmeze eski
hayatlarına, evlerine, vatanlarına dair nesneler, kokular ve anılar taşır.

Mehmet Erim, 5. Uluslararası Çanakkale Bienali vesilesiyle ürettiği bavullar serisinde, özyaşam öyküsünden de nesneleri içeren, her an
çıkmak zorunda kalabileceği bir yolculuğu, bir göçü çağrıştıran şeffaf heykeller üretti. Şeffaflığıyla bavul imgesinin içini dışına çıkaran
bavullar, yolculuğun ve ayrılığın yükünün görünür kılmayı deniyor.

Göçün ayrılmaz imgesi bavullar, insanların yanlarından ayıramadıkları eşyalarını sıkıştırarak
geleceğe doğru çıktıkları yolculuklara eşlik eder. Bir bavul, yolculukta ihtiyaç duyulanlar
kadar vazgeçilmez olanları da içine alır. Gidecekleri yerlere, çoğu zaman da bilinmeze, eski
hayatlarına, evlerine, vatanlarına dair nesneler, kokular ve anılar taşır.

Mehmet Erim, 5. Uluslararası Çanakkale Bienali vesilesiyle ürettiği bavullar serisinde,
özyaşam öyküsünden de nesneleri içeren, her an çıkmak zorunda kalabileceği bir yolculuğu,
bir göçü çağrıştıran şeffaf heykeller üretti. Şeffaflığıyla bavul imgesinin içini dışına çıkaran
bavullar, yolculuğun ve ayrılığın yükünü görünür kılmayı deniyor.