Moataz Nasr

1961'de İskenderiye, Mısır’da doğdu. İskenderiye'de yaşıyor ve çalışıyor.

Bir video yerleştirme çalışması olan “Duvar”; hapsedilme, korku ve belirsizlik kavramlarını geliştirir.

Mekan, kendi özgür irademiz ve deneme-yanılma ile girdiğimiz cehennem benzeri bir tüneldir. “Düşe kalka, dikkatlice, her adımda Duvar’a çarpmaya korkarak kendimizi geliştiririz. Hades’in krallığındaki gibi; yeraltı, insanların güneşi görmesini engelleyen ustaca yapılmış bir hapishanedir. Bizi huzur bozucu ve düşmani yaratılış karşıtlığına mahkum eden çocukluk haline dönmeye zorlanıyoruz. Sanatçı, bizi karanlıkla aydınlık, özgürlükle tutukluluk, neşeyle keder arasındaki belirgin karşıtlığın hemen içine yerleştiriyor. Zıtlık aracılığıyla tezat oluşturan bu karşıt kavramlar videonun temel gerilimini yaratır.” (S.Njami, 2012)

"Moataz Nasr için sanat; referansların sınırlarını aşan bir keşif şeklidir. Sanat, sessiz tasavvur ile etkin katılımın bir aracıdır; kendisi ile evren, özne ile nesne, gerçek ile ideal arasındaki bağlantı noktasıdır ve asıl amacı hoşgörü ve farklılıkları anlama ve paylaşmadır." (M. Lietti)