Murat Gök

1978 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır'da yaşıyor ve çalışıyor.

Murat Gök, baskıcı toplumsal kurumlar arasında sıkışmış olan bireyin, pragmatist bir tavırla kendine daha özgü(r) bir yaşam alanı
yaratabilmek için, bu sistemlerde meydana getirdiği, yapısal ve işlevsel dönüşümleri ele alır. Murat Gök bir edevat çantasından en
uygun aleti seçer gibi, karşısındaki kurumun zayıf veya güçlü noktalarına göre kendi kimliklerinden/enstrümanlarından en uygun
olanını seçip, öne sürüyor.

Alçak Uçuş, 2009:
Diyarbakır semalarında sıklıkla ‘alçak uçuş’ yapan savaş
uçaklarının yüksek desibel sesleri rahatsız edici boyutta
gürültüye neden olur. Murat Gök’ün video çalışmasında,
görüntüye sonradan monte edildiği aşikar olan, seyircinin göz
hizasından izlediği, devlet otoritesinin bire bir temsilcisi olan
savaş uçağı, aynı düzeyde rahatsız edici sesleri çıkararak baştan
sona doğru yavaş yavaş silinir. Uçakların seferlerinin yoğunluğu
ile doğru orantılı bir şekilde artan gerilim ve eserde sürekli
tekrar eden gürültü insanlar üzerinde yaratılan ruhsal tahribatı
akla getirmekte.

BERFİN, 2010:
Helikopter böceği; göz alıcı renkleriyle, güçlü ve saydam
kanatlarıyla havada çok uzun süre asılı kalabilen, hızlı ve
ani manevra kabiliyetine sahip bir böcek türüdür. Dicle Nehri
civarında yaşayan ve henüz okuma yazma öğrenmemiş altı-yedi
yaşındaki Berfin, eline çizdiği işaretle helikopter böceğinin
avucuna konmasını umut ediyor. Murat Gök eserlerinde baskıcı
toplumsal kurumlar arasında sıkışmış olan bireyin, kendine daha
özgü(r) bir yaşam alanı yaratabilmek amacıyla girdiği yapısal ve
işlevsel dönüşümleri ele alıyor. Gök’ün eserindeki ana karakter,
bir kaç saniyeliğine de olsa böceği avucunda hissetmek, sahip
olma hissiyatına varmak istiyor.