Nazlı Gürlek

1981’de İstanbul, Türkiye’de doğdu. İstanbul ve Menlo Park, California'da yaşıyor ve çalışıyor.

İşlerim fiziksel hareketleri, ruhsal durumları, hisleri ve zihinsel monologları görsel materyal
düzenlere tercüme eder. Kişisel yaşam deneyimimin burada ve şimdi olagelen gerçekliğinde
köklenen kendine dönük ve tekrarlı süreçler boyunca verileri topluyorum. Sonra bu verileri
yerçekimi, ışık, rüzgâr, ısı gibi doğal fenomenler ve su, toprak gibi elementlere karşı
ölçüp biçiyorum. Her bir iş kendi içinde bütünsel bir yapıya sahip ve bu yapıların içinde
malzemelerin birbirleriyle etkileşime girerek kimyasal reaksiyonlar oluşturmasına (yani
şansa) izin veriyorum. Aslında her bir iş insan bedeninin organik, duygusal, hissi ve içgüdüsel
süreçleri üzerine düşünüyor. Dolayısıyla kişinin mikroskobik ölçekteki bir kırıntısı, canlının
görsel veriye tanımlanmış hali fakat aynı zamanda da topyekûn bir bütünlüğe doğru ufak
teşebbüsler olarak görülebilirler. Pratiğimin özünde herşeyin bir diğerine bağlı olduğu posthümanist,
evrensel bir durum arayışı yer alıyor.